thanh do

@Thành Vinh

99

Lượt like

20

Bài viết

00

Bình luận

Giới thiệu

Không có thông tin giới thiệu.

Bài viết

Hệ quả của chu kỳ tiền rẻ và bùng nổ bất động sản: Nợ xấu ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2023

uploads/news/2023/03/04/b-1677938233.jpeg

Đánh giá triển vọng thị trường Bất động sản trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán VnDirect tin rằng chu kỳ “đóng băng” hiện tại sẽ diễn ra ngắn hơn so với giai đoạn 2011- 2013. Việc tháo gỡ nút thắt pháp lý cho các dự án nhà ở có thể sẽ đánh dấu “bước