Nga đủ dầu để khai thác trong 59 năm và đủ khí đốt tự nhiên khai thác trong 103 năm

Bộ trưởng Tài nguyên Nga Alexander Kozlov ngày 11/5 cho biết trữ lượng dầu của nước này, ở mức sản lượng hiện nay, đủ cung cấp trong 59 năm và khí đốt tự nhiên là 103 năm.

Viết bài

Nhập nội dung... Đăng bài

Top thành viên


Tag nổi bật