Điều khoản dịch vụ

 1. Điều khoản định nghĩa.

  1. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Nhà cung cấp” hoặc “Chúng tôi) là Công ty cổ phần Tài chính số, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  2. Hệ thống mạng xã hội là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang mạng xã hội của Công ty cổ phần Tài chính số.

  3. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng” hoặc “Bạn”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trên website của nhà cung cấp. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của nhà cung cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của nhà cung cấp trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật.

  4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của người sử dụng, do người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng xã hội của nhà cung cấp theo mẫu đăng ký trên trang mạng xã hội.

  5. Thông tin riêng là thông tin mà người sử dụng cung cấp trên mạng xã hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm người sử dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

  6. Thông tin công cộng là thông tin trên mạng xã hội do nhà cung cấp hoặc người sử dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những người sử dụng đó.

  7. Ban quản trị mạng xã hội là bộ phận trực thuộc nhà cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng xã hội.

  8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc nhà cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ ban quản trị mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.

  Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay Dịch vụ nào của nhà cung cấp, hoặc khi Đăng ký thành viên, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập ở đây.

  Nếu có bất kỳ điểm nào bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của nhà cung cấp.

  Xin vui lòng hãy đọc kỹ và cập nhật các Điều khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email [email protected].

 2. Quy định phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội DFF

  Người sử dụng được tự do trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính trên cơ sở phù hợp với dịch vụ và ngành nghề của Công ty cổ phần Tài chính số, trừ các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội như sau:

  1. Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

  2. Nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  3. Nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

  4. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

  5. Nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

  6. Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  7. Thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động... hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

  8. Nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

  9. Nội dung tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào không thuộc phạm vi thông tin trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

  10. Thông tin có chứa các loại virus hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống mạng xã hội, máy tính, mạng internet và các thông tin bảo mật của nhà cung cấp và/hoặc của người sử dụng khác trên mạng xã hội./p>

  11. Thông tin xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

 3. Cơ chế xử lý vi phạm

   Khi ban quản trị mạng xã hội phát hiện người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại thỏa thuận này, quy định rằng, dựa theo sự xem xét, cân nhắc của ban quản trị mạng xã hội về mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm của người sử dụng gây ra đối với hệ thống mạng xã hội và quyền lợi của người sử dụng khác hay các đối tượng có liên quan khác theo quy định tại thỏa thuận này, ban quản trị mạng xã hội sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng:

  • -  Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của mạng xã hội dff.vn về thể thức, vị trí; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của mạng xã hội dff.vn ban quản trị có quyền xóa, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, thành viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07) ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba).

  • -  Khóa tài khoản: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội: ban quản trị mạng xã hội dff.vn có quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, thành viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba).

  • -  Ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email), nội dung vi phạm sẽ bị loại bỏ trong thời gian tối đa 03 (ba) giờ.

  • Lưu ý : Trường hợp người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại Thỏa thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành hệ thống mạng xã hội cũng như quyền lợi của các đối tượng khác có liên quan, ban quản trị mạng xã hội sẽ quyết định xóa và chặn tài khoản mạng xã hội của người sử dụng ngay lập tức kể từ lần đầu phát hiện vi phạm; đồng thời đưa vụ việc ra cơ quan quản lý nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

  1. Nhà cung cấp cho phép người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin do người sử dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên mạng xã hội là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

  2. Trên website của mạng xã hội có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của nhà cung cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào mà người sử dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên mạng xã hội.

  3. Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên mạng xã hội đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của mạng xã hội không có nghĩa là: người sử dụng có bản quyền sử dụng những nội dung mà người sử dụng truy cập được. người sử dụng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên mạng xã hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định.

 5. Tài khoản và mật khẩu

  Bằng việc đăng ký tài khoản trên trang web của Chúng tôi, bạn xác nhận đã hiểu và đồng ý rằng tài khoản và mật khẩu (dưới đây gọi chung là “Tài khoản”) thuộc quyền sở hữu của bạn và chỉ một mình bạn được phép sử dụng.

  Bạn có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, đảm bảo cho chính cá nhân mình sử dụng, cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn.

  Hành vi chia sẻ hay dùng chung tài khoản với người khác là “không được phép” và người vi phạm sẽ ngay lập tức bị khoá tài khoản, cấm truy cập không hoàn tiền vào các sản phẩm và dịch vụ.

  Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi qua hệ thống hỗ trợ [email protected] khi phát hiện có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà không được cho phép. Bạn cũng đồng ý rằng – bằng tất cả những nỗ lực của mình – bạn sẽ ngăn chặn hoặc phối hợp điều tra, ngăn chặn những hành vi xâm nhập trái phép.

  Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề hay thiệt hại nào vì lý do sử dụng trái phép tài khoản của bạn, mà nguyên nhân do lỗi bảo mật của bên thứ 3 nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hay do bạn làm làm mất thông tin tài khoản của mình.

  Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của chúng tôi (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

 6. Quyền miễn trừ trách nhiệm

  Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng các nội dung trên trang web, sản phẩm, dịch vụ, nội dung hay tài liệu.

  Chúng tôi luôn đảm bảo bạn có thể truy cập trang web, sản phẩm và dịch vụ không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này.

  Chúng tôi không cam kết trang web hoàn toàn không bị gián đoạn hay không có lỗi kỹ thuật; cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

  Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi và những người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải, chia sẻ nội dung trên trang web sẽ “không chịu trách nhiệm” với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, xuất phát từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng thông tin trên trang web, từ các sản phẩm hay dịch vụ, nội dung hay tài liệu.

  Quyền miễn trừ trách nhiệm quy định trong điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm hoạ, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.

  Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn – vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến – Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:

  -   Không thể truy cập được trang web, các sản phẩm và dịch vụ, hoặc các ứng dụng nhúng của bên thứ 3.
  -   Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn
  -   Gián đoạn do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng internet, hạ tầng máy chủ, điện, các ứng dụng nhúng của bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.

  Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, sai trái, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc các người sử dụng khác trên trang web. Mọi thiệt hại hay tổn thất – nếu có – sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.

  Bạn cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù, nếu có, của chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên, hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không có hợp đồng hay thoả thuận), liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ, nội dung hay tài liệu, sẽ không vượt quá mức phí mà bạn đã trả cho chúng tôi cho loại sản phẩm hay dịch vụ mà bạn sử dụng.

 7. Quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng

  Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn đăng tải bản cập nhật điều khoản mới nhất trên trang web để bạn luôn được nhận biết được những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung.

  Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm ghé thăm trang này thường xuyên để kiểm tra và cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của các điều khoản này. Việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm dịch vụ của trang web, tham gia nội dung khoá học và tài liệu, sau khi có những thay đổi trong điều khoản, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng với những thay đổi đó.

  Thoả thuận giữa bạn và chúng tôi trong bản điều khoản sử dụng này – bao gồm các quyền, thoả thuận, quy định – là duy nhất và không thể chuyển đổi, bàn giao cho bên thứ 3 hay bất kỳ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho thoả thuận này.

  Xem chi tiết “Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội” TẠI ĐÂY.

Chính sách riêng tư:

 1. Chính sách thu thập, xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

  1. Nhà cung cấp đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website mạng xã hội là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của người sử dụng.

  2. Thông tin được thu thập trên mạng xã hội sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ dịch vụ mạng xã hội mà nhà cung cấp đang cung cấp cho người sử dụng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích trên mạng xã hội, để đảm bảo tối ưu hoá tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

  3. Nhà cung cấp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người sử dụng đăng tải trên các hệ thống nội bộ của nhà cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người sử dụng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.

  4. Nhà cung cấp không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng cho các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ khi người sử dụng đồng ý hoặc nhà cung cấp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 2. Chính sách bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

  1. Nhà cung cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, nhà cung cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà cung cấp. Do vậy, nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên.

  2. Nhà cung cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng bằng cách:

   1. Giới hạn thông tin truy cập cá nhân.

   2. Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

   3. Xoá thông tin cá nhân của người sử dụng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của mạng xã hội.

  3. Nếu người sử dụng cho rằng bảo mật của mình bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của mạng xã hội, người sử dụng có thể liên hệ với ban quản trị mạng xã hội để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

  4. Nhà cung cấp có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên mạng xã hội vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của mạng xã hội, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên mạng xã hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để người sử dụng dịch vụ có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

 3. Chính sách quyền riêng tư

  1. Người sử dụng có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin của mình bao gồm thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời các thông tin trên của người sử dụng sẽ được nhà cung cấp bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp và chưa được phép của người sử dụng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Chỉ người sử dụng có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình trên mạng xã hội.

  3. Trường hợp người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên mạng xã hội, người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. nhà cung cấp không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của người sử dụng trong trường hợp này.

  Xem chi tiết "Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội" TẠI ĐÂY.