Zinzon 76

@Thành Vinh

104

Lượt like

21

Bài viết

00

Bình luận

Giới thiệu

Không có thông tin giới thiệu.

Bài viết

Bộ trưởng Tài chính: 'Siết chặt thu thuế đúng với giá trị mua bán để chống đầu cơ bất động sản'

uploads/news/2022/06/02/p-1654168155.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thời gian vừa qua có sự trốn thuế và có sự trục lợi về thuế. Cho nên, Bộ Tài chính có 2 văn bản chỉ đạo cơ quan thuế phải siết chặt vấn đề thu thuế đúng với giá trị mua bán và từ đây sẽ tác động đến vấn đề đầu c