Pham Diem Kieu

@phamdiemkieu

37

Lượt like

08

Bài viết

00

Bình luận

Giới thiệu

Chuyên viên tư vấn đầu tư bất động sản trung thực, uy tín, chuyên nghiệp. Góc nhìn thực tế khách quan, đa chiều. Khu vực các huyện, các xã xung quanh sân bay Quốc tế Long Thành. 

Youtube _ Cô Út Long Thành _ 0931337136 

Bài viết