52. Trần Thành Vinh

@vinh

61

Lượt like

11

Bài viết

00

Bình luận

Giới thiệu

Không có thông tin giới thiệu.

Bài viết

TS Lê Xuân Nghĩa: ‘Thị trường trái phiếu đổ bể, vỡ nợ là tử huyệt của kinh tế vĩ mô’

uploads/news/2022/09/13/n-1663075892.png

TS Lê Xuân Nghĩa tiết lộ, tại cuộc họp với Thủ tướng, một vấn đề được đề cập là tử huyệt của nền kinh tế. Theo đó, với tổng đáo hạn cuối năm 2022 là 84.000 tỷ đồng, cả năm 2023 là 140.000 tỷ đồng, thị trường trái phiếu đổ bể, vỡ nợ chính là tử huyệt của k